ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yarışmaya, Türkiye genelindeki Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Bilim Sanat Merkezi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Liselerde eğitim alan 9-10-11-12. sınıf öğrencileri katılabilir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

3- Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yapay Zeka alanlarından birinde hazırlanacaktır.

4- Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

5- Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen).

6- Online başvuruda, en fazla 8 sayfalık Proje Raporu, Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası olması gerekmektedir. (Videoda öğrencinin projesini anlattığı sunumunun olması gerekmektedir. Slayt, farklı bir görsel yada bağlantı konmamalıdır.)

7- Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul müdürünün imzalayarak onayladığı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.

8- Projeler çeşitli üniversitelerin öğretim görevlilerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

9- Kurul, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak değerlendirilir.

10- Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

11- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü verilecektir. Derece alan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda (proje başına) para ödülü ve başarı belgesi ayrıca sergilenmeye değer görülerek, www.mefproje.com adresinde yayınlanan tüm proje sahibi öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Sunum yapmaya değer bulunan proje sahibi öğrencilere Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu düzenlenecektir.  

Fizik – Kimya – Biyoloji – Yapay Zeka alanlarında:

 • Birincilik Ödülü:55.000,00-TL (Toplam Öğrenci: 35.000-TL/Öğretmen: 20.000-TL,  Kupa ve madalya)
 • İkincilik Ödülü:45.000,00-TL (Toplam Öğrenci: 30.000-TL/Öğretmen: 15.000-TL,  Kupa ve madalya)
 • Üçüncülük Ödülü:35.000,00-TL (Öğrenci: 25.000-TL /Öğretmen: 10.000-TL,  Kupa ve madalya)

verilecektir.

12- Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2024 yılında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.

13- Rapor yazımı https://mefproje.com adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

14- KVK (Kişisel Verilerin Korunması) Kanunu gereğince; Başvuru sırasında öğrencilerin T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler istenmez. Kayıt esnasında öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.

15- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

16- Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

17- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarına  itiraz için ekte yer alan dilekçe kullanılmalıdır. İtiraz dilekçelerine 14 iş günü içerisinde cevap verilecektir. Çevrim içi proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.

18- Proje başvuruları çevrim içi olarak web sayfasından (https://www.mefproje.com) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 29 Mart 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

19- Online sunum yapmaya değer görülen projeler 30.04.2024 tarihinde web sayfasında (www.mefproje.com ve www.mef.k12.tr) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

20- Proje çevrim içi/online sunumları 06-07-08-09-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Google-meet üzerinden çevrim içi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak çevrim içi/online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (https://www.mefproje.com/ ) ulaşılabilir.

21- Yarışmaya katılan projelerin telif/patent/marka hakkı katılımcıya aittir. Projelerin, katılımcı izni olmaksızın basımı, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi yapılmayacaktır. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

22- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve çevrim içi/online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

23- Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrim içi/online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

24- Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen ya da destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru tarihi: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün onayından sonra

Başvuru bitiş tarihi: 29 Mart 2024’e kadar

Online sunum yapmaya değer görülen projelerin açıklanması: 30 Nisan 2024

Sunum tarihleri:  06-07-08-09-10 Mayıs 2024

Ödül töreni: 17 Mayıs 2024

 

ETİK KURALLAR

 • Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır.
 • Hazırlanan projelerde denek olarak insan ya da başka bir omurgalı hayvan kullanılmamalıdır.
 • Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.
 • Okul dışında yapılan çalışmalar proje planında belirtilmeli ve çalışılan kurumdan alınan izin belgesi proje formuna eklenmelidir.
 • Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimsel etik kurallarına uymalı ve intihal yapmamalıdır.
 • Araştırma süresince elde edilen veriler, yalnızca yapılacak çalışma için kullanılmalıdır.
 • Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.
 • Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

ONLİNE SUNUM KURALLARI

 • Sunum günü kullanılacak olan Google-meet linklerine https://www.mefproje.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, çevrim içi/online sunum için seçilecek proje sahiplerine e-posta yoluyla da bildirilecektir.)
 • Çevrim içi/online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL MEF OKULLARI sorumludur. Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik istenebilir.
 • Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihaz (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet) temini proje sahiplerine aittir. Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Jüri değerlendirmeleri Google-meet üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.
 • Sunumlar yapılırken -zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince çevrim içi/online olmaları gerekmektedir.
 • Sunum süresince farklı teknolojik cihazların ve telefonların kullanımları yasaktır.

ÖRNEK PROJE ÖZETİ

Proje özeti yazarken: Yapılan çalışmaları anlatan kısa ve anlaşılır bir araştırma özeti yazınız. Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan jüri üyesi, proje hakkında doğru bir fikre sahip olmalıdır. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsetmeyiniz.

Proje özeti aşağıda verilen unsurları içermelidir:

a) Deneyin amacı: Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni ile çalışılan hipotez veya problemin ifadesi yer almalıdır.

b) Kullanılan yöntem ve işlemler: Detaylar ve kullanılan malzeme bilgisine girilmeden araştırmanın nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama olmalıdır.

c) Gözlemler/Veriler/Bulgular: Proje sonucuna etki eden gözlem, veri ve önemli bulgular yazılmalıdır. Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.

d) Sonuçlar: Kısaca araştırmanın sonucundan bahsedilerek ileride yapılacak işlem ve uygulamalara yer verilmelidir.

PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?

Yaptığınız proje çalışmasının en önemli adımlarından birini, araştırma konunuzla ilgili hazırlayacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporu, gözlem, deney ve ölçüm sonuçlarının kaydedilerek, elde edilen sonuçların yazılı olarak ortaya konmasıdır. Çalışmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, böylece korunacak, başkalarına ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Ayrıca yaptığınız çalışmanın değerlendirilmesinde raporunuzun önemli rolü olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız.

2020 yılında gerçekleştirilecek olan yarışmada da projeler; özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde; sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçlarının teknolojik uygulamalara katkısı ve yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği bakımından değerlendirilecektir. Bu nedenle gerek yazım ve gerekse içerik bakımından raporunuzun yazılımına çok özen göstermelisiniz.

Proje raporunda gereksiz uzatma ve tekrarlara kesinlikle yer vermeyiniz. Raporunuz A4 boyutunda, alt, üst, sağ ve sol marjinler 2.5 cm olmak üzere, Times New Roman 11 punto ve tek aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Raporunuzu aşağıdaki sıraya uyarak yazınız.

Projenin Adı

Kısa ve öz olarak tek bir cümle şeklinde yazılmalı, yapılan çalışma hakkında fikir verecek bir ad olmalıdır.

Giriş ve Amaç

Bu kısımda, projenizin konusunu, kuramsal temellerini, gerekçesini ve hedeflerini belirtiniz. Sizi projeye yönelten etkenleri, projenin gerçekleşmesi ile ulaşmak istediğiniz sonuçları, hedeflerinizi açıklayınız. Projenizde ele aldığınız konuda başka araştırmacıların daha önce yapmış olduğu çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın, diğer çalışmalardan hangi yönleriyle farklılıklar gösterdiğini belirtiniz ve projenizin özgünlüğünü açıkça belirtiniz.

Araç ve Yöntemler

Bu kısımda,

• Proje çalışmanızda izlediğiniz yolu,

• Kullandığınız materyal ve ölçüm aletlerini,

• Kullandığınız araç ve yöntemlerin projeniz hedeflerine ulaşmak için yeterliliğini,

• Yaptığınız deneyleri (Gerek görürüseniz deneyin akışını şematik olarak veriniz),

• Kontrollü deneyleri nasıl yaptığınızı (Biyoloji projelerinde deney gruplarını ve gruplarda yapılan uygulamaları ayrı ayrı belirtiniz),

• Verileri toplama ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerinizi,

• Sonuçlarınızdaki olası hatayı ve hata kaynaklarını,

• Gözlemlerinizi,

• Grafikleri çizmek için yaptığınız hesaplamaları kısaca ve anlaşılır bir dille yazınız.

Sonuçlar ve Tartışma

Bu bölümde proje çalışmanızdan elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Bu bölüm, raporunuzun en önemli kısmıdır. Bulgularınız; sayısal değerler, matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Sayısal sonuçlarınızı, uluslararası birim sistemine uygun olarak ve mümkün olduğunca çizelgeler ve grafikler şeklinde veriniz.

Bulgularınızı tartışırken geçerlilik sınırlarını da belirtiniz ve sonuçları olumsuz yönde etkileyen nedenler varsa bunları açıklayınız. Kendi bulgularınızı, konunuzla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların bulgularıyla karşılaştırınız. Yaptığınız çalışmayla amacınıza ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Aynı konuda yapılabilecek diğer çalışmalardan da söz ederek, konuya ilgi duyanlara yol gösterecek önerilerde bulununuz.

Proje sonuçlarının temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı varsa bunu açıklamaya önem veriniz. Sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği mümkün görülüyorsa, bunu, söz konusu potansiyeli irdeleyerek açıklayınız. 

Yararlanılan Kaynaklar

Bilimsel araştırmalarda kaynak göstermek bir yandan bilim etiğinin, diğer yandan da çalışmanın ve dayandığı temellerin doğruluğu ve güvenilirliğini desteklemenin bir gereğidir.

Bir bilimsel çalışmada kaynak göstermenin amaçları “Bir Bilimsel Çalışmada Neden Kaynak Gösterilir?” başlığı altında açıklanmıştır.

Teşekkür

Sağladıkları teknik yardım, donanım, malzeme vb. için teşekkür etme gereği duyduğunuz kişilere ve/veya kurumlara, sağladıkları desteği kısaca belirterek bu bölümde teşekkür edebilirsiniz.

PROJE ÖZETİ VİDEOSU NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Proje ekibinin, en fazla 3 dakika süreli bir video çekimi ile projelerini özetlemeleri beklenmektedir. Çekim, bir video kamera ile yapılabileceği gibi, bir mobil telefon ile de yapılabilir. Proje Özeti Videosu, MP4 formatında olmalı, Proje Başvuru Formu ve Proje Raporu ile birlikte son başvuru tarihine kadar www.mefproje.com sayfasında elektronik olarak sunulmalıdır.

BİR BİLİMSEL ÇALIŞMADA NEDEN KAYNAK KULLANILIR?

1.    Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmayı yapan kişinin katkısının neler olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin gerçek sahiplerinin hakkını vermek,

2.    Araştırmacının savunduğu görüşleri ve/veya ulaştığı sonuçları desteklemek,

3.    Okuyucuya verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda denetim olanağı sağlamak,

4.    İlgili konuda yeni araştırmalar yapmak isteyenlere başvurabilecekleri kaynaklar sunmak,

amacıyla bilimsel çalışmalarda kaynak kullanılmalıdır. Kaynak gösterilirken mutlaka gösterilen kaynak ile ilgili bilgiler eksiksiz ve doğru olarak verilmelidir.

ÇALIŞMANIZDA YARARLANDIĞINIZ KAYNAKLARI NASIL

GÖSTERMELİSİNİZ?

Bir Kitabı Kaynak Gösterdiğinizde;

Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Kitabın adı, varsa derleyen, hazırlayan veya çevirenin adı ve soyadı, baskı sayısı, Yayınevi (veya yayınlayan kurum), Yayın yeri, Yayın tarihi belirtilmelidir. Örneğin:

●   GÜNDÜZ T., Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.

●   BRAUN R. D., Introduction to Instrumental Analysis, Mc Graw-HiII Book Co., New York, 1987.

●   MAHAN B. H., Üniversite Kimyası, Çev. C. Şenvar ve E. Edgüer, 5. baskı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1989. gibi yazılmalıdır.

Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde;

Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Makalenin adı, Derginin adı (Derginin tam adı veya varsa uluslararası kısaltması), Cilt No., Sayı No., Makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları, Yılı belirtilmelidir. Örneğin:

●   SMITH MA, “The Nature of Distribution Functions for Colliding Systems”, Journal of Chemical Education, Cilt 7, sayı 3, s. 218-223, 1993. gibi yazılmalıdır.

Herhangi Bir Yayın içerisindeki Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde;

●          DİNÇKAYA E., “Aljinatta peroksidaz immobilizasyonu”, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, s 397, Trabzon, 1993. şeklinde bilgi vermelisiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Sayısal Değerlendirme: Projeler, aşağıdaki tabloda açılımları olan; özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği başlıkları altında değerlendirlecektir. Proje raporu ile yazılı ve proje özeti videosundaki sözel sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen değerlendirmede önemli olacaktır.

MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projesi Yarışması

Proje Ön Değerlendirme Formu

  10 9 8 7 6 5 4≤
  ÖZET VİDEO SUNUMU
1 Projenin, proje ekibi tarafından en fazla 3 dakikalık bir video çekimi ile özetlenmesi
  PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ
2 Projenin gerekçesi ve hedefleri
3 Projenin diğer çalışmalardan farkı
  PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI
4 Araç ve Yöntemlerin hedeflere ulaşmak için yeterliliğinin ve doğrulukla kullanıldığının gösterilmesi
5 Sonuçlarının beklenen çıktıları karşılama bakımından gereken ayrıntıda sunulması ve  tartışılması
  SONUÇLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ
6 Proje sonuçlarının temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı
  SONUÇLARIN EKONOMİK DEĞER OLUŞTURMA POTANSİYELİ
7 Proje sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği

Sayısal Değerlendirme aşaması sonunda Yarışma Finali Sergisine davet edilecek projeler belirlenmiş olacaktır.

Sergi Değerlendirmesi: Değerlendirme, jüri üyelerinin sergiyi online olarak linklere girerek gezip projeyi gerçekleştiren öğrencilerle görüşmesi ve aşağıdaki tabloda belirtilen başlıklar altında sayısal değerlendirmelerde bulunması ile tamamlanacaktır. Sergi sırasındaki sözel sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen değerlendirmede önemli olacaktır. Sözel sunum 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

Jüri üyelerinin ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmeler, jüri başkanları tarafından Yürütme Kuruluna bildirilecektir. Yürütme Kurulu, verilen notların ortalamalarına göre sıralama yapacak ve dereceye giren öğrencileri belirlemeye yönelik listeyi hazırlayacaktır.

  SERGİ DEĞERLENDİRMESİ
  10 9 8 7 6 5 4≤
1 Sunuş Şekli-Konuşma hızı, vücut hareketi ve davranışları, konuya hakimiyet, özgüven
2 Dilin Doğru ve Etkin Kullanımı
3 Organizasyon-Konuya giriş, hedefleri açık belirtme, konu ile ilgili gerekli temel bilgi verme, sonuçların verilişi, süre kullanımı
4 Teknik Bilgi Kalitesi-Yeterli teknik bilgi, tartışma, vargılar ve önerilerin kalitesi, soru ve yorumlara verilen yanıtların yeterliliği

Araştırma Projeleri Final Sergisinin yeri ve tarihi, projeleri sergilenmeye değer görülen başvuru sahiplerine ve okul müdürlüklerine MEF Okulları tarafından ayrıca bildirilecektir. 

Çevrim İçi/Online Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar: Pandemi sürecinden dolayı sunumlar çevrim içi/online yapılacaktır.  Projeler bir uygulama ya da model, tasarım içeriyorsa sunum sırasında sergilenebilir. Her proje için 10 dakikalık sunumlar istenir. Sunumu sadece proje sahibi öğrenciler yapar. Danışman öğretmen ya da başka biri sunuma dâhil olmaz. Etkili bir şekilde hazırlanan sunu ve poster sunumu, projelerin sergide başarılı olmasında önemlidir. Sunum sırasında poster ya da sunuların projenizi inceleyenlerin dikkatini çekmek için; posterinizin içinde yer alan resimlerin, grafiklerin, tabloların ve yazıların kolay anlaşılır, kolay okunur ve aynı zamanda dikkat çekici olması gerekir. Bunun için; Posterlerde ya da sunumlarda başlıkları hep aynı renkte, aynı yazı tipinde ve aynı büyüklükte (yazı tipi boyutunda) kullanınız. Poster ya da sunumlarda yer alan metin içindeki ifadelerin tekrarlarından kaçınılmalıdır. Bir ifadeyi hem grafik hem tablo ile gösterilmemeli, sonucu en iyi ifade eden seçilmelidir. Poster ya da sunumlarda uzun anlatımlar yerine fotoğraf, şekil ve grafik gibi kolay ve çabuk anlaşılır görseller kullanarak desteklenmelidir. Poster ya da sunumlarda yer alan her grafiğin, tablonun, şeklin veya fotoğrafın bir başlığı olmalıdır. Kullanılan görselde anlatılmak istenen şeyi tam olarak ifade edilmelidir. Poster ya da sunumlarda araştırmanın başlığı altında özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynaklar başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.