Kurucumuzun Ardından….

Yarının bilim insanı, yöneticisi, iş insanı olarak ülkeleri yönetecek, dünyamızın geleceğini şekillendirecek gençlerimizin büyükleri tarafından ne kadar iyi eğitilirlerse, ne kadar iyi yetiştirilirlerse; gelecekteki başarılarının da o denli yüksek olacağı, bugünkü bilimsel çalışmalarının, yarın yapacakları çalışmaların temelini oluşturacağı inancıyla kurucumuz Sayın Dr. İbrahim Arıkan’ın öncülüğünde çıktığımız yolda bugün çeyrek asırı geride bırakmış bulunmaktayız.

MEF Okulları olarak, kurulduğumuz günden bu yana bilimin, insanın varoluşundan bugüne kadar gelmiş bir bilgiler bütünü olduğunun bilincindeyiz. Bilimin amacının sadece deneyler yapmak, yöntemler oluşturmak değil aynı zamanda insanlığın daha iyi hayat şartlarına da kavuşmasını sağlamak olduğunun farkındayız.

Sayın Dr. İbrahim Arıkan’ın da daima vurguladığı gibi her bir mucit insanlığın yaşamını, dünyanın gidişatını yalnız yetenek ve zekaları ile değil aynı zamanda azim ve çalışkanlıkları ile değiştirmişlerdir. Bizler de gençlerimize güveniyor ve onların da bilim insanı, yönetici ve iş insanı olarak dünyanın gidişatını değiştireceklerine sonsuz inanıyoruz.

21. yüzyılda bilimin ve bilimin ışığında dünyamızın baş döndüren bir hızla değiştiğine ve geliştiğine olan inancımızla, kurucumuzun 31 yıl önce açtığı bu yolda, Arıkanlı Holding ve ona bağlı eğitim kurumu olan MEF Okulları olarak, öğrencilerin bilimsel çalışmalarına küçük de olsa katkıda bulunmayı ve yeni adımlar atmaları için onları yüreklendirmeyi bir görev kabul ediyoruz.

MEF Eğitim Kurumları tarafından finanse edilmekte olan ve her yıl gerçekleştirilen Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan gençlerimizin tümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ayrıca, her yıl tekrarladığımız gibi sizleri yetiştiren okul müdürlerinize, öğretmenlerinize ayrıca anne ve babalarınıza da şükranlarımızı sunuyor; kurucumuz, çok değerli hocamız Sayın Dr. İbrahim Arıkan’ı da sevgi, saygı ve büyük bir şükranla anıyoruz.